Trang chủ | Mua & Bán | Doanh Nghiệp
Online 9 | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | MobiWeb
Vaohoc.Vn
Tìm kiếm
Vào học >> Du Lịch
Email | Bản để in | [ngày 13/08/2010]      Chia sẻ:           
Hai trường hợp không được chào bán chứng khoán ra công chúng
Tổ chức, cá nhân không được chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp
Thủ tướngChính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo đó, tổ chức, cá nhân không được chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện theo Điều 12 Luật chứng khoán hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao theo quy định.

Việc đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng phải do tổ chức phát thành thực hiện, trừ các trường hợp: chủ sở hữu Nhà nước thực hiện bán phần vốn nhà nước do Tập đoàn, Tổng công ty nắm giữ ra công chúng nhằm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN; cổ đông lớn bán phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng ra công chúng.
 
Nghị định cũng quy định rõ, 6 điều kiện tổ chức phát hành nước ngoài được chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam, đó là: có dự án đầu tư tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để đầu tư vào dự án tại Việt Nam; có cam kết của tổ chức nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam; có cam kết không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài và không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn của dự án được cấp phép.
 
Ngoài ra, tổ chức phát hành nước ngoài phải có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam; được tối thiểu 1 công ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam tham gia bảo lãnh phát hành; tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

>> Tin khác 
Ten mien Xembando Tourbalo LichKhaiGiang Vanphong247 Phần Mềm Việt Nam

Copyright 2012 - 2018 Cổng thông tin kết nối tri thức Vaohoc.vn, Vaohoc.com, Vaohoc.edu.vn
Thuộc PMV Corp, Điện Thoại: 08. 37 156 156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam.

Liên kết: Xem quảng cáo | Data Center | Mua Tên Miền | Mua Hosting | Xem Bản Đồ | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Vào học | Ảnh Plus